wtorek, 17 marca 2015

44. Historyczne słownictwo (j.włoski)secolo - wiek
civiltà - cywilizacja
umanità - ludzkość
guerra - wojna
Preistoria - Prehistoria
Storia antica - Starożytność
La caduta dell'Impero romano d'Occidente - upadek cesarstwa zachodnio-rzymskiego
Medioevo - Średniowiecze
guerra dei cent'anni - wojna stuletnia
esplorazioni geografiche - odkrycia geograficzne
Storia moderna - historia nowożytna
Rivoluzione Francese - Rewolucja Francuska
Storia contemporanea - Współczesność
Prima/ Seconda guerra mondiale - I/II wojna światowa
Rivolta di Varsavia - Powstanie Warszawskie
Guerra Fredda - Zimna Wojna
terrorismo - terroryzm

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz